|  
Home About Us Discussion Board Articles AIEEE Packages FAQs Careers Contact Us  

SAGAR SINGH - IIT DELHI


 Profile Info

 My Posted Replies (askIITians Forums)

my total posted replies: my posts!5440   replies
my points : 918 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Last | 
askIITians forum post My-question-to-Vijay-luxmi 9/1/2011 4:37:17 AM
askIITians forum post Which-One-Is-Better 7/23/2011 5:42:52 AM
askIITians forum post colleges 7/23/2011 5:42:31 AM
askIITians forum post bond-length 7/23/2011 5:40:24 AM
askIITians forum post young's-double-slit-experiment 7/23/2011 5:30:35 AM
askIITians forum post rpet 7/23/2011 5:29:47 AM
askIITians forum post Asking 7/23/2011 5:29:02 AM
askIITians forum post college 7/23/2011 5:28:02 AM
askIITians forum post Top-uptu-colleges-in-india 7/23/2011 5:21:52 AM
askIITians forum post Which-college-is-better? 7/23/2011 5:17:03 AM
askIITians forum post urgent!!! 7/23/2011 5:16:42 AM
askIITians forum post numerical 7/23/2011 5:15:40 AM
askIITians forum post unpaired-electrons 7/23/2011 5:09:56 AM
askIITians forum post magnetism 7/23/2011 5:06:28 AM
askIITians forum post urgent-help 7/23/2011 5:03:05 AM
askIITians forum post doubt-in-trigno-question 7/23/2011 4:53:10 AM
askIITians forum post Help-me! 7/23/2011 2:09:51 AM
askIITians forum post solve-this! 7/23/2011 2:09:07 AM
askIITians forum post show-how! 7/23/2011 2:07:20 AM
askIITians forum post alvindey@gmailcom 7/23/2011 2:01:32 AM
askIITians forum post molality 7/23/2011 1:59:26 AM
askIITians forum post coordination-compound- 7/23/2011 1:58:23 AM
askIITians forum post physics-relate 7/23/2011 1:47:36 AM
askIITians forum post Sequence-and-Series-Doubt 7/23/2011 1:46:51 AM
askIITians forum post GATE1 7/21/2011 1:42:09 AM
askIITians forum post IIT-BOOKS 7/21/2011 1:41:29 AM
askIITians forum post rpet 7/21/2011 1:40:30 AM
askIITians forum post aieee- 7/21/2011 1:38:24 AM
askIITians forum post nitr 7/19/2011 2:37:42 AM
askIITians forum post help 7/19/2011 2:37:02 AM
askIITians forum post general-diss 7/19/2011 2:35:26 AM
askIITians forum post electric-field 7/19/2011 2:34:34 AM
askIITians forum post preview-of-topics 7/19/2011 2:33:35 AM
askIITians forum post college-enquiry 7/19/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post GASEOUS-STATE 7/19/2011 2:32:35 AM
askIITians forum post how-to-prepare-for-iit-jee-physics? 7/19/2011 2:32:05 AM
askIITians forum post Which-College? 7/17/2011 7:56:28 AM
askIITians forum post engg-streams 7/17/2011 7:20:43 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:20:16 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:19:24 AM
askIITians forum post stream 7/17/2011 7:17:19 AM
askIITians forum post Suvham-Dhar 7/17/2011 7:16:54 AM
askIITians forum post aieee 7/15/2011 12:39:50 AM
askIITians forum post college 7/15/2011 12:39:03 AM
askIITians forum post rpet 7/15/2011 12:36:13 AM
askIITians forum post msc-or-barch 7/15/2011 12:33:13 AM
askIITians forum post iit 7/15/2011 12:32:34 AM
askIITians forum post help-me-with-the-choices-HBTI-Kanpur-(plastic),-NIT-Agartala-(core-branches-like-EE,ME,-EC-etc),-NIT-Silchar-(core-branches),-NIT-rourkela-MSc-maths,-DCE-engg-physics 7/15/2011 12:31:55 AM
askIITians forum post CARBOXYLIC-ACIDS 7/15/2011 12:31:53 AM
askIITians forum post BITSAT-2011--help-required 7/15/2011 12:17:10 AM
askIITians forum post BITSAT-2011-please-help!!! 7/15/2011 12:16:03 AM
askIITians forum post GINT 7/15/2011 12:15:22 AM
askIITians forum post PLEASE-HELP-IN-THIS-QUESTION-OF-MOLE-CONCEPT-AND- 7/14/2011 12:40:29 PM
askIITians forum post aieee-barch-rank 7/14/2011 12:38:54 PM
askIITians forum post Sum-on-Binomial-Co-effiicients 7/14/2011 12:38:34 PM
askIITians forum post plz-solve 7/14/2011 12:27:17 PM
askIITians forum post Maximum-Replies 7/14/2011 12:26:44 PM
askIITians forum post constaint-equation 7/14/2011 12:25:45 PM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 12:24:08 PM
askIITians forum post complex-numbers 7/14/2011 12:23:29 PM
askIITians forum post confused-about-colleges 7/14/2011 12:20:08 PM
askIITians forum post Find-the-mistake-plzzzz 7/14/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post it-bhu-ceramic-engg 7/14/2011 2:31:29 AM
askIITians forum post confused 7/14/2011 2:30:48 AM
askIITians forum post GINT 7/14/2011 2:30:10 AM
askIITians forum post choosing-between-two 7/14/2011 2:21:05 AM
askIITians forum post placement-of-nit-surathkal-mechanical-and-cse- 7/14/2011 2:20:11 AM
askIITians forum post Bangalore-Engg-colleges 7/14/2011 2:19:34 AM
askIITians forum post Good-Arch-Colleges 7/14/2011 2:18:08 AM
askIITians forum post graphs 7/14/2011 2:15:33 AM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 2:14:45 AM
askIITians forum post max-replies-are-needed-plz-help 7/14/2011 2:14:17 AM
askIITians forum post Vectors 7/14/2011 2:13:37 AM
askIITians forum post why 7/13/2011 12:34:53 PM
askIITians forum post circular-motion 7/13/2011 12:33:53 PM
askIITians forum post nit-or-iiit 7/13/2011 12:32:28 PM
askIITians forum post advice-regarding-surrendering-of-seats-in-AIEEE 7/13/2011 12:31:33 PM
askIITians forum post Maths 7/13/2011 12:29:55 PM
askIITians forum post admission-in-B-TECH- 7/13/2011 12:29:13 PM
askIITians forum post bits-or-thapar 7/13/2011 12:27:52 PM
askIITians forum post choosing-between-two 7/13/2011 12:27:03 PM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhubaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:41 AM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhibaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:06 AM
askIITians forum post mnit-with-lowest-possible-branch-or-IIITM,Gwalior 7/13/2011 8:20:26 AM
askIITians forum post Kinetics 7/13/2011 8:11:18 AM
askIITians forum post placement 7/13/2011 8:09:04 AM
askIITians forum post 1-D-motion-[relative] 7/13/2011 8:07:43 AM
askIITians forum post WHICH-IS-BETTER-PEC-OR-MANIT?? 7/13/2011 8:04:20 AM
askIITians forum post Which-college--Stream-is-Better 7/13/2011 8:03:08 AM
askIITians forum post i-need-a-suggestion-very-quikly 7/13/2011 8:02:43 AM
askIITians forum post Admission-query 7/13/2011 8:01:50 AM
askIITians forum post which-can-I-prefer 7/13/2011 8:01:16 AM
askIITians forum post college 7/13/2011 8:00:58 AM
askIITians forum post marks-required-for-getting-rank-in-top-500-in-jee2012 7/13/2011 8:00:30 AM
askIITians forum post preparation-for-cat 7/13/2011 8:00:04 AM
askIITians forum post criteria 7/13/2011 7:59:29 AM
askIITians forum post which-college-is-better? 7/13/2011 7:57:29 AM
askIITians forum post HOW-IS-ECE-BRANCH-OF-NIT-DURGAPUR 7/13/2011 7:54:43 AM
askIITians forum post helpppppppppppppppppppppppppp 7/13/2011 7:53:29 AM
askIITians forum post molarity-ans-molality 7/13/2011 7:39:47 AM
Username [EmailID]  Password: 


My Friend List

Kunal Sikdar

sanugula durgaprasad

shravan prashant kamat

Yogita Nain

VINAY PATEL

ankit sharma

piyush N

Aaliya Singh

maloth thirupathi

Shubham Patil

Karthik Eyan

kartikeya raj

nikhil yadala

kartik mishra

Nimon B

Ronak Jain

swapnil jain

dvm srikant

Alok kumar maurya

kuldeep raj123

vikas kumar yadav

Rohan Lagamannavar

akash pandita

Souradeep Majumder

PRAVEENA GUPTA

swati madankar

arunesh goswami

sachin singh

PRIYANKA TATA ASKIITIAN

Nikhilesh Reddy

dewansh parashar

AKASH GOYAL AskiitiansExpert-IITD

deeksha sharma

vishwajit pureti

sunpreet kaur

shoyeb momin

anurag tyagi

yash maheshwari

Aman Goel

prathmesh pawar

aditya malik

Sanika Phatak

shiwani sharma

riya shetty

Ajay Kumar

sulochana sulochana

sachin rawat

Gaurav Kumar

harendar singh

sai nani

Abhinav Bhardwaj

indrayani bargaje

Rohit Singh

Saksham Agrawal

vikas askiitian expert

Kailash Kumar

Vijay Luxmi Askiitiansexpert

harshit tiwari

vibhu mittal

Vinay Goyal IITB

kartikeya raj

T.MANI TEJA

Hemanth Sai

Mridul Pareek

Tej Ray

govind rathi

Pulkit Agarwal

jp Narain

barnita mishra

mridul miglani

Tasha Gautam

Devasish Bindani

divya vikash

AMRIT KUMAR

NEERAJ PATHAK IIT-BHU

NITISH KUMAR

Gautam Shankar

Ashmita Bhattacharyya

Vaishal Shah

Priya Gorakshnath Anandkar

AMIT KUMAR JAISWAL

ankit sharma

vijai ar

nitin singh

bhargav teja

Shivam Sharma

nikhil dubey

Mujahid Ahmed

Ravi Singh

baba garg

Kirti Agarwal

Hasan Ali

priyanshu kumar

Jaskamal kainth

shashank mudgal

tashu bahl

devyani extrm

bharat chandra

Mukesh Paswan

harshit tiwari

AVINASH KUMAR

Aiswarya Ram Gupta

kranthi reddy

Sadia Habib

RAJ RANJAN SINGH

LOHIT GAURAV.

RITESH SAXENA

sakshi singh

gurpreet singh

Ritika Kapoor

Yazdan Ahmad Qadri

BADI NADIM

great king

vipin yadav

mansi gupta

abtriv triv

simran chabba

prayag tirtha nath choudhury

Anagh Kumar

kartikeya raj

Chellur hanish Kumar

abhishek nandi

Abdul Qadeer

Jenif Iftikher

sachin agrawal

Gurwinder Kaur

Himanshu Dogra

jadhav rajeshri

Rahul Varma

keshav kansal

Nishigandha Sharma

Anshul Verma

R.G. LOKKESH

pranay -askiitians expert

Esh`eaxl Ivyque

chua kok tong

John KG

Kunwar Samrat Singh

bharat chandra

unnati dwivedi

omkar deepak borkar

Arjun Sharma

vivek kumar sah

rachit kumar

bhupesh yadav

upasana ghosh

gaurav panchal

Burhan Tayyab

AMRIT KUMAR

Mohit Mittal

deepak kumar

Gaurav Baheti

RITIKA RAMAN

Poonguzhali Vijayakumar

Mayank Meena

Sukhendra Reddy Rompally B.Tech Mining Machinery Engg, ISM Dhanbad

Aditya Rajan

aishwarya tribhuwan


shrey prakash

saurabh khan

SOHAN SARANGI

kanika kaul

A S

Arjun Sharma

saumya shivhare

AMIT KESHARWANI

Pawan Kumar Sharma

Umesh Jakhar

Sanya Tiwari

shivendra lohit toleti

Sourav Mishra

Ferrari Superb

shraddha dogra

Devendra saurabh Bodas

deepak sharma

raj chauhan

KARAN ACHARYA

Kunal Singh

Roshan Mohanty

PIYUSH SINGH

shruti tiwari

Hari Krishnan

sourav chanda

mounisha yadav

Vaibhav Jindal (Meet the Champ)

Saurabh Max

aayushi dave

Bhuvandeepak Chada

pooja gupta

Geoffrey Richards

Sudheesh Singanamalla

Aravind P

sonika p

vijesh jayan

richa aggarwal

aditya bhardwaj

Andy !@

DIVYA KHARE

Nirabhra Agrawal

manasareddy achammagari

shreyas ramoji

abhishek shoor

Pulkit Agarwal

ANISHA SRIVASTAVA

AYUSH KHANDELWAL

TALUTA BIOLA ADEBAYO

Anupama Sharma

Andy !@

bhavishya garg

HITANSHU DALAL

pinki Sharma

devyani extrm

shravan prashant kamat

Jaspreet Singh Sandhu

Sanjeev Malik IIT BHU

swati madankar

Shashank Reddy

praveen sri sripathi

ankit sharma

Amit Agarwal

Ashwin Sinha

PATNALA KARTHIK

Pranathi Mylavarapu

hsn kmr

ujjwal dubey

arnab padhi

Prudhvi teja

Shivam Bhagat

Kshitiz Dhiman

KOMAL SINGH

vishnu suresh babu

Anindya Biswas

SHAINA VERMA

Sudip Ghosh

aritra nandy

mohammed uwais

Neeraj Sharma

Akshay Grover

shubham shukla

Godfrey Classic Prince IIT-Madras Askiitians-Expert

pranshu aggarwal

iit jee

Siddharth Lakhera

divya garg

Ashray Jain

Adit Umesh Shah

bharat chandra

shruti tiwari

PUNEET SAMA

arpit kumar pandey

Rishav Dev Singh

Dilip Reddy

Arshiya Dhir

Banjit Das

abhishek kumar agarwal

Sarita Sarkar

Harish R

NITISH KUMAR

somesh chandel

siddharth dash

Gaurav Meena

Swaati Gadi

anshu dhamiwal

sangram patra

XYZ Person

sn sharma

Komal Sohal

sunil kumar

amit rai

Saumya Acharya

Jaya IITK

sahil goyal

Gurwinder Kaur

sourabh singh

user kapila

barbara radcliffe

Ajay Kumar

Komal Rafiq

Mir Noaman Ali IIT-Roorkee

tejas ramkumar

Aakash Hemant Jha

ankita bhatia

Aniket Patra

shruti ghoshal

JibanJyoti Das


manni stubtza

Raunak Kumar

sagar malhotra

Pramod J AskiitiansExpert-IIT-B

surabhi palav

nitish kumar

rahul kumar

vishnu priya

rashid iqbal

nishant kumar singh

vijaya dhatri

koushik krishna

smriti kamboj

durgesh punj

i iit

nikhil dubey

deepak sharma

kanika mishra

Gaytri Mehta

Pratyush Gupta

Aparna TiwariProfile Suggestions

BADE UPENDRA

Pratik Barve

nigazh ayykan

Sunil Saroj

ashish gupta

antriksh

Neha

shreyansh agrawal

rajesh kumar

tinku kumar

rahul kumar

abadhesh sharma