|  
Home About Us Discussion Board Articles AIEEE Packages FAQs Careers Contact Us  

SAGAR SINGH - IIT DELHI


 Profile Info

 My Posted Replies (askIITians Forums)

my total posted replies: my posts!5438   replies
my points : 882 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Last | 
askIITians forum post My-question-to-Vijay-luxmi 9/1/2011 4:37:17 AM
askIITians forum post Which-One-Is-Better 7/23/2011 5:42:52 AM
askIITians forum post colleges 7/23/2011 5:42:31 AM
askIITians forum post bond-length 7/23/2011 5:40:24 AM
askIITians forum post young's-double-slit-experiment 7/23/2011 5:30:35 AM
askIITians forum post rpet 7/23/2011 5:29:47 AM
askIITians forum post Asking 7/23/2011 5:29:02 AM
askIITians forum post college 7/23/2011 5:28:02 AM
askIITians forum post Top-uptu-colleges-in-india 7/23/2011 5:21:52 AM
askIITians forum post Which-college-is-better? 7/23/2011 5:17:03 AM
askIITians forum post urgent!!! 7/23/2011 5:16:42 AM
askIITians forum post numerical 7/23/2011 5:15:40 AM
askIITians forum post unpaired-electrons 7/23/2011 5:09:56 AM
askIITians forum post magnetism 7/23/2011 5:06:28 AM
askIITians forum post urgent-help 7/23/2011 5:03:05 AM
askIITians forum post doubt-in-trigno-question 7/23/2011 4:53:10 AM
askIITians forum post Help-me! 7/23/2011 2:09:51 AM
askIITians forum post solve-this! 7/23/2011 2:09:07 AM
askIITians forum post show-how! 7/23/2011 2:07:20 AM
askIITians forum post alvindey@gmailcom 7/23/2011 2:01:32 AM
askIITians forum post molality 7/23/2011 1:59:26 AM
askIITians forum post coordination-compound- 7/23/2011 1:58:23 AM
askIITians forum post physics-relate 7/23/2011 1:47:36 AM
askIITians forum post Sequence-and-Series-Doubt 7/23/2011 1:46:51 AM
askIITians forum post GATE1 7/21/2011 1:42:09 AM
askIITians forum post IIT-BOOKS 7/21/2011 1:41:29 AM
askIITians forum post rpet 7/21/2011 1:40:30 AM
askIITians forum post aieee- 7/21/2011 1:38:24 AM
askIITians forum post nitr 7/19/2011 2:37:42 AM
askIITians forum post help 7/19/2011 2:37:02 AM
askIITians forum post general-diss 7/19/2011 2:35:26 AM
askIITians forum post electric-field 7/19/2011 2:34:34 AM
askIITians forum post preview-of-topics 7/19/2011 2:33:35 AM
askIITians forum post college-enquiry 7/19/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post GASEOUS-STATE 7/19/2011 2:32:35 AM
askIITians forum post how-to-prepare-for-iit-jee-physics? 7/19/2011 2:32:05 AM
askIITians forum post Which-College? 7/17/2011 7:56:28 AM
askIITians forum post engg-streams 7/17/2011 7:20:43 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:20:16 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:19:24 AM
askIITians forum post stream 7/17/2011 7:17:19 AM
askIITians forum post Suvham-Dhar 7/17/2011 7:16:54 AM
askIITians forum post aieee 7/15/2011 12:39:50 AM
askIITians forum post college 7/15/2011 12:39:03 AM
askIITians forum post rpet 7/15/2011 12:36:13 AM
askIITians forum post msc-or-barch 7/15/2011 12:33:13 AM
askIITians forum post iit 7/15/2011 12:32:34 AM
askIITians forum post help-me-with-the-choices-HBTI-Kanpur-(plastic),-NIT-Agartala-(core-branches-like-EE,ME,-EC-etc),-NIT-Silchar-(core-branches),-NIT-rourkela-MSc-maths,-DCE-engg-physics 7/15/2011 12:31:55 AM
askIITians forum post CARBOXYLIC-ACIDS 7/15/2011 12:31:53 AM
askIITians forum post BITSAT-2011--help-required 7/15/2011 12:17:10 AM
askIITians forum post BITSAT-2011-please-help!!! 7/15/2011 12:16:03 AM
askIITians forum post GINT 7/15/2011 12:15:22 AM
askIITians forum post PLEASE-HELP-IN-THIS-QUESTION-OF-MOLE-CONCEPT-AND- 7/14/2011 12:40:29 PM
askIITians forum post aieee-barch-rank 7/14/2011 12:38:54 PM
askIITians forum post Sum-on-Binomial-Co-effiicients 7/14/2011 12:38:34 PM
askIITians forum post plz-solve 7/14/2011 12:27:17 PM
askIITians forum post Maximum-Replies 7/14/2011 12:26:44 PM
askIITians forum post constaint-equation 7/14/2011 12:25:45 PM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 12:24:08 PM
askIITians forum post complex-numbers 7/14/2011 12:23:29 PM
askIITians forum post confused-about-colleges 7/14/2011 12:20:08 PM
askIITians forum post Find-the-mistake-plzzzz 7/14/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post it-bhu-ceramic-engg 7/14/2011 2:31:29 AM
askIITians forum post confused 7/14/2011 2:30:48 AM
askIITians forum post GINT 7/14/2011 2:30:10 AM
askIITians forum post choosing-between-two 7/14/2011 2:21:05 AM
askIITians forum post placement-of-nit-surathkal-mechanical-and-cse- 7/14/2011 2:20:11 AM
askIITians forum post Bangalore-Engg-colleges 7/14/2011 2:19:34 AM
askIITians forum post Good-Arch-Colleges 7/14/2011 2:18:08 AM
askIITians forum post graphs 7/14/2011 2:15:33 AM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 2:14:45 AM
askIITians forum post max-replies-are-needed-plz-help 7/14/2011 2:14:17 AM
askIITians forum post Vectors 7/14/2011 2:13:37 AM
askIITians forum post why 7/13/2011 12:34:53 PM
askIITians forum post circular-motion 7/13/2011 12:33:53 PM
askIITians forum post nit-or-iiit 7/13/2011 12:32:28 PM
askIITians forum post advice-regarding-surrendering-of-seats-in-AIEEE 7/13/2011 12:31:33 PM
askIITians forum post Maths 7/13/2011 12:29:55 PM
askIITians forum post admission-in-B-TECH- 7/13/2011 12:29:13 PM
askIITians forum post bits-or-thapar 7/13/2011 12:27:52 PM
askIITians forum post choosing-between-two 7/13/2011 12:27:03 PM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhubaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:41 AM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhibaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:06 AM
askIITians forum post mnit-with-lowest-possible-branch-or-IIITM,Gwalior 7/13/2011 8:20:26 AM
askIITians forum post Kinetics 7/13/2011 8:11:18 AM
askIITians forum post placement 7/13/2011 8:09:04 AM
askIITians forum post 1-D-motion-[relative] 7/13/2011 8:07:43 AM
askIITians forum post WHICH-IS-BETTER-PEC-OR-MANIT?? 7/13/2011 8:04:20 AM
askIITians forum post Which-college--Stream-is-Better 7/13/2011 8:03:08 AM
askIITians forum post i-need-a-suggestion-very-quikly 7/13/2011 8:02:43 AM
askIITians forum post Admission-query 7/13/2011 8:01:50 AM
askIITians forum post which-can-I-prefer 7/13/2011 8:01:16 AM
askIITians forum post college 7/13/2011 8:00:58 AM
askIITians forum post marks-required-for-getting-rank-in-top-500-in-jee2012 7/13/2011 8:00:30 AM
askIITians forum post preparation-for-cat 7/13/2011 8:00:04 AM
askIITians forum post criteria 7/13/2011 7:59:29 AM
askIITians forum post which-college-is-better? 7/13/2011 7:57:29 AM
askIITians forum post HOW-IS-ECE-BRANCH-OF-NIT-DURGAPUR 7/13/2011 7:54:43 AM
askIITians forum post helpppppppppppppppppppppppppp 7/13/2011 7:53:29 AM
askIITians forum post molarity-ans-molality 7/13/2011 7:39:47 AM
Username [EmailID]  Password: 


My Friend List

Nirabhra Agrawal

ankit sharma

Kailash Kumar

Vijay Luxmi Askiitiansexpert

Akshay Grover

Komal Sohal

Gaurav Meena

nikhil dubey

prathmesh pawar

harendar singh

surabhi palav

Gurwinder Kaur

rashid iqbal

kartik mishra

kanika mishra

KARAN ACHARYA

indrayani bargaje

mridul miglani

Yazdan Ahmad Qadri

RAJ RANJAN SINGH

aishwarya tribhuwan

Umesh Jakhar

pooja gupta

devyani extrm

dewansh parashar

arunesh goswami

anurag tyagi

iit jee

Sukhendra Reddy Rompally B.Tech Mining Machinery Engg, ISM Dhanbad

tejas ramkumar

Jenif Iftikher

vishnu priya

Rohit Singh

pranay -askiitians expert

sonika p

vijaya dhatri

vibhu mittal

Ritika Kapoor

DIVYA KHARE

Kunal Singh

Amit Agarwal

nitish kumar

sachin rawat

Mir Noaman Ali IIT-Roorkee

Devendra saurabh Bodas

Gaytri Mehta

omkar deepak borkar

shreyas ramoji

Shashank Reddy

Pulkit Agarwal

ankit sharma

Adit Umesh Shah

Ashwin Sinha

PIYUSH SINGH

Saurabh Max

mounisha yadav

shravan prashant kamat

Mohit Mittal

Siddharth Lakhera

Alok kumar maurya

Bhuvandeepak Chada

Swaati Gadi

Sarita Sarkar

baba garg

divya garg

Jaspreet Singh Sandhu

ujjwal dubey

Roshan Mohanty

Yogita Nain

shraddha dogra

kartikeya raj

keshav kansal

sachin agrawal

piyush N

dvm srikant

shrey prakash

Shubham Patil

ankit sharma

jadhav rajeshri

Nimon B

Ajay Kumar

Neeraj Sharma

nikhil dubey

AVINASH KUMAR

Sanya Tiwari

rahul kumar

Anagh Kumar

PATNALA KARTHIK

barnita mishra

Jaya IITK

shubham shukla

vipin yadav

sanugula durgaprasad

vijesh jayan

Pranathi Mylavarapu

pranshu aggarwal

Harish R

Tej Ray

Sadia Habib

Nikhilesh Reddy

kanika kaul

abhishek nandi

aayushi dave

vishnu suresh babu

KOMAL SINGH

devyani extrm

sourav chanda

ANISHA SRIVASTAVA

deeksha sharma

akash pandita

Aakash Hemant Jha

Sanika Phatak

Geoffrey Richards

harshit tiwari

Ashray Jain

bhupesh yadav

great king

saurabh khan

sangram patra

shashank mudgal

koushik krishna

divya vikash

praveen sri sripathi

simran chabba

Anindya Biswas

vijai ar

sourabh singh

Burhan Tayyab

Vinay Goyal IITB

shruti tiwari

Pratyush Gupta

bhargav teja

manni stubtza

Ashmita Bhattacharyya

Abhinav Bhardwaj

arnab padhi

bharat chandra

AMIT KESHARWANI

John KG

shruti ghoshal

VINAY PATEL

unnati dwivedi

Dilip Reddy

Raunak Kumar

bharat chandra

chua kok tong

kuldeep raj123

priyanshu kumar

Sudheesh Singanamalla

Nishigandha Sharma

Priya Gorakshnath Anandkar

Ravi Singh

jp Narain

Hasan Ali

T.MANI TEJA

PUNEET SAMA

Arjun Sharma

ankita bhatia

Vaishal Shah

saumya shivhare

Anupama Sharma


aditya malik

AMRIT KUMAR

Aparna Tiwari

tashu bahl

BADI NADIM

Andy !@

deepak kumar

Ronak Jain

user kapila

harshit tiwari

Gaurav Kumar

AMRIT KUMAR

vivek kumar sah

Rishav Dev Singh

Esh`eaxl Ivyque

Saumya Acharya

Aniket Patra

Tasha Gautam

sai nani

abtriv triv

sagar malhotra

Mujahid Ahmed

barbara radcliffe

Pawan Kumar Sharma

Komal Rafiq

kartikeya raj

Kunal Sikdar

yash maheshwari

prayag tirtha nath choudhury

Kirti Agarwal

Hemanth Sai

Pramod J AskiitiansExpert-IIT-B

gurpreet singh

somesh chandel

aditya bhardwaj

mansi gupta

Sanjeev Malik IIT BHU

sahil goyal

sachin singh

Gaurav Baheti

abhishek kumar agarwal

LOHIT GAURAV.

upasana ghosh

NEERAJ PATHAK IIT-BHU

Aravind P

Kunwar Samrat Singh

Rahul Varma

TALUTA BIOLA ADEBAYO

shravan prashant kamat

sulochana sulochana

bharat chandra

deepak sharma

swapnil jain

raj chauhan

Shivam Bhagat

richa aggarwal

AKASH GOYAL AskiitiansExpert-IITD

sunpreet kaur

Kshitiz Dhiman

swati madankar

Aiswarya Ram Gupta

RITIKA RAMAN

swati madankar

shivendra lohit toleti

Mukesh Paswan

RITESH SAXENA

kranthi reddy

nitin singh

manasareddy achammagari

PRAVEENA GUPTA

nishant kumar singh

Ferrari Superb

bhavishya garg

Prudhvi teja

Andy !@

Mayank Meena

PRIYANKA TATA ASKIITIAN

amit rai

aritra nandy

Mridul Pareek

vikas kumar yadav

Arjun Sharma

hsn kmr

shoyeb momin

kartikeya raj

Rohan Lagamannavar

i iit

Shivam Sharma

shruti tiwari

Devasish Bindani

siddharth dash

R.G. LOKKESH

AYUSH KHANDELWAL

Aditya Rajan

Anshul Verma

sunil kumar

deepak sharma

Vaibhav Jindal (Meet the Champ)

SOHAN SARANGI

Jaskamal kainth

govind rathi

Ajay Kumar

Poonguzhali Vijayakumar

Saksham Agrawal

abhishek shoor

NITISH KUMAR

arpit kumar pandey

anshu dhamiwal

shiwani sharma

A S

sakshi singh

JibanJyoti Das

mohammed uwais

Banjit Das

Karthik Eyan

Aman Goel

NITISH KUMAR

Abdul Qadeer


SHAINA VERMA

Sudip Ghosh

rachit kumar

pinki Sharma

Arshiya Dhir

Chellur hanish Kumar

vikas askiitian expert

sn sharma

gaurav panchal

Himanshu Dogra

Gautam Shankar

maloth thirupathi

riya shetty

Sourav Mishra

durgesh punj

Souradeep Majumder

HITANSHU DALAL

AMIT KUMAR JAISWAL

vishwajit pureti

Godfrey Classic Prince IIT-Madras Askiitians-Expert

XYZ Person

smriti kamboj

Pulkit Agarwal

Gurwinder Kaur

Hari Krishnan

Aaliya Singh

nikhil yadalaProfile Suggestions

Nitesh Chaurasia

Badsha

chandra sekhar

gautam patel

jayshree sarah

anvesha kapoor

Vineet Sharma

syed nadeem ali

shree lekhya

Aalekh Sharan

shubham

sundeep sharma