|  
Home About Us Discussion Board Articles AIEEE Packages FAQs Careers Contact Us  

SAGAR SINGH - IIT DELHI


 Profile Info

 My Posted Replies (askIITians Forums)

my total posted replies: my posts!5438   replies
my points : 882 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Last | 
askIITians forum post My-question-to-Vijay-luxmi 9/1/2011 4:37:17 AM
askIITians forum post Which-One-Is-Better 7/23/2011 5:42:52 AM
askIITians forum post colleges 7/23/2011 5:42:31 AM
askIITians forum post bond-length 7/23/2011 5:40:24 AM
askIITians forum post young's-double-slit-experiment 7/23/2011 5:30:35 AM
askIITians forum post rpet 7/23/2011 5:29:47 AM
askIITians forum post Asking 7/23/2011 5:29:02 AM
askIITians forum post college 7/23/2011 5:28:02 AM
askIITians forum post Top-uptu-colleges-in-india 7/23/2011 5:21:52 AM
askIITians forum post Which-college-is-better? 7/23/2011 5:17:03 AM
askIITians forum post urgent!!! 7/23/2011 5:16:42 AM
askIITians forum post numerical 7/23/2011 5:15:40 AM
askIITians forum post unpaired-electrons 7/23/2011 5:09:56 AM
askIITians forum post magnetism 7/23/2011 5:06:28 AM
askIITians forum post urgent-help 7/23/2011 5:03:05 AM
askIITians forum post doubt-in-trigno-question 7/23/2011 4:53:10 AM
askIITians forum post Help-me! 7/23/2011 2:09:51 AM
askIITians forum post solve-this! 7/23/2011 2:09:07 AM
askIITians forum post show-how! 7/23/2011 2:07:20 AM
askIITians forum post alvindey@gmailcom 7/23/2011 2:01:32 AM
askIITians forum post molality 7/23/2011 1:59:26 AM
askIITians forum post coordination-compound- 7/23/2011 1:58:23 AM
askIITians forum post physics-relate 7/23/2011 1:47:36 AM
askIITians forum post Sequence-and-Series-Doubt 7/23/2011 1:46:51 AM
askIITians forum post GATE1 7/21/2011 1:42:09 AM
askIITians forum post IIT-BOOKS 7/21/2011 1:41:29 AM
askIITians forum post rpet 7/21/2011 1:40:30 AM
askIITians forum post aieee- 7/21/2011 1:38:24 AM
askIITians forum post nitr 7/19/2011 2:37:42 AM
askIITians forum post help 7/19/2011 2:37:02 AM
askIITians forum post general-diss 7/19/2011 2:35:26 AM
askIITians forum post electric-field 7/19/2011 2:34:34 AM
askIITians forum post preview-of-topics 7/19/2011 2:33:35 AM
askIITians forum post college-enquiry 7/19/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post GASEOUS-STATE 7/19/2011 2:32:35 AM
askIITians forum post how-to-prepare-for-iit-jee-physics? 7/19/2011 2:32:05 AM
askIITians forum post Which-College? 7/17/2011 7:56:28 AM
askIITians forum post engg-streams 7/17/2011 7:20:43 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:20:16 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:19:24 AM
askIITians forum post stream 7/17/2011 7:17:19 AM
askIITians forum post Suvham-Dhar 7/17/2011 7:16:54 AM
askIITians forum post aieee 7/15/2011 12:39:50 AM
askIITians forum post college 7/15/2011 12:39:03 AM
askIITians forum post rpet 7/15/2011 12:36:13 AM
askIITians forum post msc-or-barch 7/15/2011 12:33:13 AM
askIITians forum post iit 7/15/2011 12:32:34 AM
askIITians forum post help-me-with-the-choices-HBTI-Kanpur-(plastic),-NIT-Agartala-(core-branches-like-EE,ME,-EC-etc),-NIT-Silchar-(core-branches),-NIT-rourkela-MSc-maths,-DCE-engg-physics 7/15/2011 12:31:55 AM
askIITians forum post CARBOXYLIC-ACIDS 7/15/2011 12:31:53 AM
askIITians forum post BITSAT-2011--help-required 7/15/2011 12:17:10 AM
askIITians forum post BITSAT-2011-please-help!!! 7/15/2011 12:16:03 AM
askIITians forum post GINT 7/15/2011 12:15:22 AM
askIITians forum post PLEASE-HELP-IN-THIS-QUESTION-OF-MOLE-CONCEPT-AND- 7/14/2011 12:40:29 PM
askIITians forum post aieee-barch-rank 7/14/2011 12:38:54 PM
askIITians forum post Sum-on-Binomial-Co-effiicients 7/14/2011 12:38:34 PM
askIITians forum post plz-solve 7/14/2011 12:27:17 PM
askIITians forum post Maximum-Replies 7/14/2011 12:26:44 PM
askIITians forum post constaint-equation 7/14/2011 12:25:45 PM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 12:24:08 PM
askIITians forum post complex-numbers 7/14/2011 12:23:29 PM
askIITians forum post confused-about-colleges 7/14/2011 12:20:08 PM
askIITians forum post Find-the-mistake-plzzzz 7/14/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post it-bhu-ceramic-engg 7/14/2011 2:31:29 AM
askIITians forum post confused 7/14/2011 2:30:48 AM
askIITians forum post GINT 7/14/2011 2:30:10 AM
askIITians forum post choosing-between-two 7/14/2011 2:21:05 AM
askIITians forum post placement-of-nit-surathkal-mechanical-and-cse- 7/14/2011 2:20:11 AM
askIITians forum post Bangalore-Engg-colleges 7/14/2011 2:19:34 AM
askIITians forum post Good-Arch-Colleges 7/14/2011 2:18:08 AM
askIITians forum post graphs 7/14/2011 2:15:33 AM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 2:14:45 AM
askIITians forum post max-replies-are-needed-plz-help 7/14/2011 2:14:17 AM
askIITians forum post Vectors 7/14/2011 2:13:37 AM
askIITians forum post why 7/13/2011 12:34:53 PM
askIITians forum post circular-motion 7/13/2011 12:33:53 PM
askIITians forum post nit-or-iiit 7/13/2011 12:32:28 PM
askIITians forum post advice-regarding-surrendering-of-seats-in-AIEEE 7/13/2011 12:31:33 PM
askIITians forum post Maths 7/13/2011 12:29:55 PM
askIITians forum post admission-in-B-TECH- 7/13/2011 12:29:13 PM
askIITians forum post bits-or-thapar 7/13/2011 12:27:52 PM
askIITians forum post choosing-between-two 7/13/2011 12:27:03 PM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhubaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:41 AM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhibaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:06 AM
askIITians forum post mnit-with-lowest-possible-branch-or-IIITM,Gwalior 7/13/2011 8:20:26 AM
askIITians forum post Kinetics 7/13/2011 8:11:18 AM
askIITians forum post placement 7/13/2011 8:09:04 AM
askIITians forum post 1-D-motion-[relative] 7/13/2011 8:07:43 AM
askIITians forum post WHICH-IS-BETTER-PEC-OR-MANIT?? 7/13/2011 8:04:20 AM
askIITians forum post Which-college--Stream-is-Better 7/13/2011 8:03:08 AM
askIITians forum post i-need-a-suggestion-very-quikly 7/13/2011 8:02:43 AM
askIITians forum post Admission-query 7/13/2011 8:01:50 AM
askIITians forum post which-can-I-prefer 7/13/2011 8:01:16 AM
askIITians forum post college 7/13/2011 8:00:58 AM
askIITians forum post marks-required-for-getting-rank-in-top-500-in-jee2012 7/13/2011 8:00:30 AM
askIITians forum post preparation-for-cat 7/13/2011 8:00:04 AM
askIITians forum post criteria 7/13/2011 7:59:29 AM
askIITians forum post which-college-is-better? 7/13/2011 7:57:29 AM
askIITians forum post HOW-IS-ECE-BRANCH-OF-NIT-DURGAPUR 7/13/2011 7:54:43 AM
askIITians forum post helpppppppppppppppppppppppppp 7/13/2011 7:53:29 AM
askIITians forum post molarity-ans-molality 7/13/2011 7:39:47 AM
Username [EmailID]  Password: 


My Friend List

mridul miglani

devyani extrm

nikhil yadala

Akshay Grover

jadhav rajeshri

sulochana sulochana

Saurabh Max

great king

deepak sharma

siddharth dash

kuldeep raj123

shravan prashant kamat

Nishigandha Sharma

Rohit Singh

Gurwinder Kaur

Rishav Dev Singh

Hari Krishnan

bharat chandra

deeksha sharma

Saksham Agrawal

Pulkit Agarwal

rashid iqbal

vijesh jayan

devyani extrm

rachit kumar

prathmesh pawar

nishant kumar singh

amit rai

nitish kumar

sachin singh

Swaati Gadi

Nirabhra Agrawal

Mujahid Ahmed

Vaishal Shah

keshav kansal

kanika mishra

abtriv triv

Vinay Goyal IITB

Devendra saurabh Bodas

Anupama Sharma

Sadia Habib

Aiswarya Ram Gupta

chua kok tong

Shashank Reddy

Hasan Ali

shreyas ramoji


aishwarya tribhuwan

Sukhendra Reddy Rompally B.Tech Mining Machinery Engg, ISM Dhanbad

Raunak Kumar

kartikeya raj

shrey prakash

Sarita Sarkar

Pulkit Agarwal

Pratyush Gupta

jp Narain

arpit kumar pandey

Komal Rafiq

manasareddy achammagari

pinki Sharma

Vaibhav Jindal (Meet the Champ)

omkar deepak borkar

Sanya Tiwari

John KG

Gaurav Baheti

Saumya Acharya

vishnu suresh babu

Ritika Kapoor

smriti kamboj

Godfrey Classic Prince IIT-Madras Askiitians-Expert

Aman Goel

harshit tiwari

shivendra lohit toleti

kartik mishra

Abhinav Bhardwaj

shashank mudgal

DIVYA KHARE

Priya Gorakshnath Anandkar

ANISHA SRIVASTAVA

pooja gupta

Komal Sohal

PATNALA KARTHIK

aritra nandy

Burhan Tayyab

dewansh parashar

Jenif Iftikher

bharat chandra

shubham shukla

Kailash Kumar

Souradeep Majumder

somesh chandel

Sourav Mishra

aditya bhardwaj

Sudip Ghosh

Aaliya Singh

PRAVEENA GUPTA

Kshitiz Dhiman

Ferrari Superb

deepak sharma

LOHIT GAURAV.

Pranathi Mylavarapu

Gaytri Mehta

saumya shivhare

Siddharth Lakhera

kartikeya raj

Mayank Meena

PIYUSH SINGH

shruti tiwari

ankit sharma

Adit Umesh Shah

priyanshu kumar

SOHAN SARANGI

baba garg

RITESH SAXENA

vijai ar

Tej Ray

gaurav panchal

NITISH KUMAR

sunil kumar

Jaskamal kainth

pranay -askiitians expert

AKASH GOYAL AskiitiansExpert-IITD

piyush N

anshu dhamiwal

Kunal Sikdar

aayushi dave

indrayani bargaje

Ronak Jain

sai nani

Alok kumar maurya

TALUTA BIOLA ADEBAYO

barbara radcliffe

ankit sharma

Vijay Luxmi Askiitiansexpert

iit jee

KOMAL SINGH

arunesh goswami

Jaspreet Singh Sandhu

abhishek shoor

nikhil dubey

VINAY PATEL

aditya malik

Pramod J AskiitiansExpert-IIT-B

Ashmita Bhattacharyya

mohammed uwais

kranthi reddy

HITANSHU DALAL

raj chauhan

vipin yadav

manni stubtza

koushik krishna

Kunal Singh

sagar malhotra

hsn kmr

Himanshu Dogra

ujjwal dubey

Karthik Eyan

Prudhvi teja

bhavishya garg

sachin rawat

R.G. LOKKESH

harshit tiwari

Aravind P

sanugula durgaprasad

NEERAJ PATHAK IIT-BHU

Dilip Reddy

BADI NADIM

shoyeb momin

Ashray Jain

vikas kumar yadav

Shivam Sharma

mansi gupta

Esh`eaxl Ivyque

Sanjeev Malik IIT BHU

shravan prashant kamat

Aditya Rajan

Pawan Kumar Sharma

shraddha dogra

vivek kumar sah

arnab padhi

Gaurav Kumar

swati madankar

sachin agrawal


Devasish Bindani

Mridul Pareek

Ashwin Sinha

Anshul Verma

SHAINA VERMA

abhishek kumar agarwal

NITISH KUMAR

Shubham Patil

AMRIT KUMAR

JibanJyoti Das

PUNEET SAMA

barnita mishra

i iit

simran chabba

Poonguzhali Vijayakumar

sangram patra

Nikhilesh Reddy

harendar singh

Roshan Mohanty

Yogita Nain

yash maheshwari

sourabh singh

Anagh Kumar

Ajay Kumar

kartikeya raj

Nimon B

Arjun Sharma

riya shetty

Hemanth Sai

Arshiya Dhir

Chellur hanish Kumar

ankit sharma

vishwajit pureti

Gaurav Meena

Gautam Shankar

sakshi singh

Abdul Qadeer

surabhi palav

AMIT KESHARWANI

Arjun Sharma

RAJ RANJAN SINGH

maloth thirupathi

akash pandita

praveen sri sripathi

Yazdan Ahmad Qadri

Kirti Agarwal

pranshu aggarwal

ankita bhatia

Neeraj Sharma

Banjit Das

sourav chanda

Sudheesh Singanamalla

Shivam Bhagat

Sanika Phatak

Tasha Gautam

Umesh Jakhar

T.MANI TEJA

AYUSH KHANDELWAL

abhishek nandi

nitin singh

gurpreet singh

shruti tiwari

bhupesh yadav

bharat chandra

Rahul Varma

vikas askiitian expert

sn sharma

shruti ghoshal

swati madankar

PRIYANKA TATA ASKIITIAN

Kunwar Samrat Singh

dvm srikant

vishnu priya

XYZ Person

Harish R

vibhu mittal

AMRIT KUMAR

unnati dwivedi

sahil goyal

richa aggarwal

Rohan Lagamannavar

Andy !@

nikhil dubey

RITIKA RAMAN

saurabh khan

AVINASH KUMAR

govind rathi

rahul kumar

Aakash Hemant Jha

bhargav teja

tejas ramkumar

upasana ghosh

shiwani sharma

divya garg

durgesh punj

divya vikash

Gurwinder Kaur

vijaya dhatri

Mukesh Paswan

sunpreet kaur

Mohit Mittal

kanika kaul

Andy !@

anurag tyagi

tashu bahl

AMIT KUMAR JAISWAL

prayag tirtha nath choudhury

Jaya IITK

Ajay Kumar

Aparna Tiwari

Aniket Patra

Anindya Biswas

Amit Agarwal

KARAN ACHARYA

deepak kumar

Geoffrey Richards

Bhuvandeepak Chada

user kapila

A S

sonika p

swapnil jain

Ravi Singh

Mir Noaman Ali IIT-Roorkee

mounisha yadavProfile Suggestions

shobhitmittal

deep

ashish pandey

bhawna balayan

Vimlesh Dixit

mahak

vineeth nandan

axel thomas

kapil arora

Timothy Kintu

ram

puja ray