|  
Home About Us Discussion Board Articles AIEEE Packages FAQs Careers Contact Us  

SAGAR SINGH - IIT DELHI


 Profile Info

 My Posted Replies (askIITians Forums)

my total posted replies: my posts!5440   replies
my points : 917 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Last | 
askIITians forum post My-question-to-Vijay-luxmi 9/1/2011 4:37:17 AM
askIITians forum post Which-One-Is-Better 7/23/2011 5:42:52 AM
askIITians forum post colleges 7/23/2011 5:42:31 AM
askIITians forum post bond-length 7/23/2011 5:40:24 AM
askIITians forum post young's-double-slit-experiment 7/23/2011 5:30:35 AM
askIITians forum post rpet 7/23/2011 5:29:47 AM
askIITians forum post Asking 7/23/2011 5:29:02 AM
askIITians forum post college 7/23/2011 5:28:02 AM
askIITians forum post Top-uptu-colleges-in-india 7/23/2011 5:21:52 AM
askIITians forum post Which-college-is-better? 7/23/2011 5:17:03 AM
askIITians forum post urgent!!! 7/23/2011 5:16:42 AM
askIITians forum post numerical 7/23/2011 5:15:40 AM
askIITians forum post unpaired-electrons 7/23/2011 5:09:56 AM
askIITians forum post magnetism 7/23/2011 5:06:28 AM
askIITians forum post urgent-help 7/23/2011 5:03:05 AM
askIITians forum post doubt-in-trigno-question 7/23/2011 4:53:10 AM
askIITians forum post Help-me! 7/23/2011 2:09:51 AM
askIITians forum post solve-this! 7/23/2011 2:09:07 AM
askIITians forum post show-how! 7/23/2011 2:07:20 AM
askIITians forum post alvindey@gmailcom 7/23/2011 2:01:32 AM
askIITians forum post molality 7/23/2011 1:59:26 AM
askIITians forum post coordination-compound- 7/23/2011 1:58:23 AM
askIITians forum post physics-relate 7/23/2011 1:47:36 AM
askIITians forum post Sequence-and-Series-Doubt 7/23/2011 1:46:51 AM
askIITians forum post GATE1 7/21/2011 1:42:09 AM
askIITians forum post IIT-BOOKS 7/21/2011 1:41:29 AM
askIITians forum post rpet 7/21/2011 1:40:30 AM
askIITians forum post aieee- 7/21/2011 1:38:24 AM
askIITians forum post nitr 7/19/2011 2:37:42 AM
askIITians forum post help 7/19/2011 2:37:02 AM
askIITians forum post general-diss 7/19/2011 2:35:26 AM
askIITians forum post electric-field 7/19/2011 2:34:34 AM
askIITians forum post preview-of-topics 7/19/2011 2:33:35 AM
askIITians forum post college-enquiry 7/19/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post GASEOUS-STATE 7/19/2011 2:32:35 AM
askIITians forum post how-to-prepare-for-iit-jee-physics? 7/19/2011 2:32:05 AM
askIITians forum post Which-College? 7/17/2011 7:56:28 AM
askIITians forum post engg-streams 7/17/2011 7:20:43 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:20:16 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:19:24 AM
askIITians forum post stream 7/17/2011 7:17:19 AM
askIITians forum post Suvham-Dhar 7/17/2011 7:16:54 AM
askIITians forum post aieee 7/15/2011 12:39:50 AM
askIITians forum post college 7/15/2011 12:39:03 AM
askIITians forum post rpet 7/15/2011 12:36:13 AM
askIITians forum post msc-or-barch 7/15/2011 12:33:13 AM
askIITians forum post iit 7/15/2011 12:32:34 AM
askIITians forum post help-me-with-the-choices-HBTI-Kanpur-(plastic),-NIT-Agartala-(core-branches-like-EE,ME,-EC-etc),-NIT-Silchar-(core-branches),-NIT-rourkela-MSc-maths,-DCE-engg-physics 7/15/2011 12:31:55 AM
askIITians forum post CARBOXYLIC-ACIDS 7/15/2011 12:31:53 AM
askIITians forum post BITSAT-2011--help-required 7/15/2011 12:17:10 AM
askIITians forum post BITSAT-2011-please-help!!! 7/15/2011 12:16:03 AM
askIITians forum post GINT 7/15/2011 12:15:22 AM
askIITians forum post PLEASE-HELP-IN-THIS-QUESTION-OF-MOLE-CONCEPT-AND- 7/14/2011 12:40:29 PM
askIITians forum post aieee-barch-rank 7/14/2011 12:38:54 PM
askIITians forum post Sum-on-Binomial-Co-effiicients 7/14/2011 12:38:34 PM
askIITians forum post plz-solve 7/14/2011 12:27:17 PM
askIITians forum post Maximum-Replies 7/14/2011 12:26:44 PM
askIITians forum post constaint-equation 7/14/2011 12:25:45 PM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 12:24:08 PM
askIITians forum post complex-numbers 7/14/2011 12:23:29 PM
askIITians forum post confused-about-colleges 7/14/2011 12:20:08 PM
askIITians forum post Find-the-mistake-plzzzz 7/14/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post it-bhu-ceramic-engg 7/14/2011 2:31:29 AM
askIITians forum post confused 7/14/2011 2:30:48 AM
askIITians forum post GINT 7/14/2011 2:30:10 AM
askIITians forum post choosing-between-two 7/14/2011 2:21:05 AM
askIITians forum post placement-of-nit-surathkal-mechanical-and-cse- 7/14/2011 2:20:11 AM
askIITians forum post Bangalore-Engg-colleges 7/14/2011 2:19:34 AM
askIITians forum post Good-Arch-Colleges 7/14/2011 2:18:08 AM
askIITians forum post graphs 7/14/2011 2:15:33 AM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 2:14:45 AM
askIITians forum post max-replies-are-needed-plz-help 7/14/2011 2:14:17 AM
askIITians forum post Vectors 7/14/2011 2:13:37 AM
askIITians forum post why 7/13/2011 12:34:53 PM
askIITians forum post circular-motion 7/13/2011 12:33:53 PM
askIITians forum post nit-or-iiit 7/13/2011 12:32:28 PM
askIITians forum post advice-regarding-surrendering-of-seats-in-AIEEE 7/13/2011 12:31:33 PM
askIITians forum post Maths 7/13/2011 12:29:55 PM
askIITians forum post admission-in-B-TECH- 7/13/2011 12:29:13 PM
askIITians forum post bits-or-thapar 7/13/2011 12:27:52 PM
askIITians forum post choosing-between-two 7/13/2011 12:27:03 PM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhubaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:41 AM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhibaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:06 AM
askIITians forum post mnit-with-lowest-possible-branch-or-IIITM,Gwalior 7/13/2011 8:20:26 AM
askIITians forum post Kinetics 7/13/2011 8:11:18 AM
askIITians forum post placement 7/13/2011 8:09:04 AM
askIITians forum post 1-D-motion-[relative] 7/13/2011 8:07:43 AM
askIITians forum post WHICH-IS-BETTER-PEC-OR-MANIT?? 7/13/2011 8:04:20 AM
askIITians forum post Which-college--Stream-is-Better 7/13/2011 8:03:08 AM
askIITians forum post i-need-a-suggestion-very-quikly 7/13/2011 8:02:43 AM
askIITians forum post Admission-query 7/13/2011 8:01:50 AM
askIITians forum post which-can-I-prefer 7/13/2011 8:01:16 AM
askIITians forum post college 7/13/2011 8:00:58 AM
askIITians forum post marks-required-for-getting-rank-in-top-500-in-jee2012 7/13/2011 8:00:30 AM
askIITians forum post preparation-for-cat 7/13/2011 8:00:04 AM
askIITians forum post criteria 7/13/2011 7:59:29 AM
askIITians forum post which-college-is-better? 7/13/2011 7:57:29 AM
askIITians forum post HOW-IS-ECE-BRANCH-OF-NIT-DURGAPUR 7/13/2011 7:54:43 AM
askIITians forum post helpppppppppppppppppppppppppp 7/13/2011 7:53:29 AM
askIITians forum post molarity-ans-molality 7/13/2011 7:39:47 AM
Username [EmailID]  Password: 


My Friend List

Kunal Singh

RITIKA RAMAN

barbara radcliffe

Karthik Eyan

swapnil jain

shreyas ramoji

Mukesh Paswan

Vijay Luxmi Askiitiansexpert

AVINASH KUMAR

Nirabhra Agrawal

maloth thirupathi

omkar deepak borkar

Nimon B

vikas kumar yadav

shruti tiwari

bhupesh yadav

manasareddy achammagari

kartikeya raj

harshit tiwari

Ritika Kapoor

AMIT KESHARWANI

Shivam Sharma

sourabh singh

Umesh Jakhar

nishant kumar singh

Sarita Sarkar

Jaskamal kainth

richa aggarwal

mounisha yadav

Abhinav Bhardwaj

saurabh khan

shoyeb momin

Yazdan Ahmad Qadri

upasana ghosh

yash maheshwari

i iit

Mayank Meena

Aravind P

prathmesh pawar

Amit Agarwal

Siddharth Lakhera

tashu bahl

KARAN ACHARYA

sakshi singh

Tej Ray

devyani extrm

Yogita Nain

prayag tirtha nath choudhury

swati madankar

Andy !@

kartikeya raj

vishnu suresh babu

gurpreet singh

shashank mudgal

Mujahid Ahmed

vikas askiitian expert

saumya shivhare

HITANSHU DALAL

Sanika Phatak

Mir Noaman Ali IIT-Roorkee

Priya Gorakshnath Anandkar

shubham shukla

Godfrey Classic Prince IIT-Madras Askiitians-Expert

RITESH SAXENA

sanugula durgaprasad

arnab padhi

Burhan Tayyab

Ashwin Sinha

PIYUSH SINGH

Rohit Singh

Ronak Jain

Anupama Sharma

vijai ar

aayushi dave

keshav kansal

durgesh punj

aditya malik

baba garg

vijesh jayan

great king

bharat chandra

Mridul Pareek

vishnu priya

rahul kumar

Saurabh Max

PATNALA KARTHIK

mansi gupta

Geoffrey Richards

sachin singh

iit jee

Esh`eaxl Ivyque

AMRIT KUMAR

jadhav rajeshri

bharat chandra

anurag tyagi

Roshan Mohanty

arunesh goswami

SHAINA VERMA

Jaspreet Singh Sandhu

Sudheesh Singanamalla

Gurwinder Kaur

Harish R

amit rai

XYZ Person

pinki Sharma

Vaishal Shah

PRIYANKA TATA ASKIITIAN

NEERAJ PATHAK IIT-BHU

deepak kumar

Banjit Das

Devasish Bindani

Aakash Hemant Jha

JibanJyoti Das

Neeraj Sharma

Aiswarya Ram Gupta

sangram patra

anshu dhamiwal

shiwani sharma

hsn kmr

Kailash Kumar

Abdul Qadeer

Shubham Patil

shravan prashant kamat

ujjwal dubey

ankit sharma

vishwajit pureti

ankit sharma

Komal Rafiq

shraddha dogra

Bhuvandeepak Chada

kanika mishra

PRAVEENA GUPTA

Vaibhav Jindal (Meet the Champ)

govind rathi

NITISH KUMAR

ankit sharma

Ajay Kumar

BADI NADIM

Ashray Jain

VINAY PATEL

Sanya Tiwari

Gaurav Kumar

sn sharma

Nishigandha Sharma

nitin singh

abtriv triv

nikhil dubey

Tasha Gautam

AYUSH KHANDELWAL

devyani extrm

deepak sharma

Aparna Tiwari

priyanshu kumar

sunil kumar

sai nani

Anindya Biswas

kartik mishra


RAJ RANJAN SINGH

pranshu aggarwal

Pratyush Gupta

shivendra lohit toleti

akash pandita

Arjun Sharma

AMIT KUMAR JAISWAL

manni stubtza

A S

Hasan Ali

AMRIT KUMAR

Himanshu Dogra

Ajay Kumar

abhishek nandi

Poonguzhali Vijayakumar

abhishek shoor

John KG

vivek kumar sah

Nikhilesh Reddy

Aaliya Singh

nitish kumar

Gaytri Mehta

kanika kaul

piyush N

bharat chandra

R.G. LOKKESH

shravan prashant kamat

KOMAL SINGH

TALUTA BIOLA ADEBAYO

tejas ramkumar

Arshiya Dhir

Rahul Varma

bhavishya garg

DIVYA KHARE

gaurav panchal

Arjun Sharma

sourav chanda

ankita bhatia

Ashmita Bhattacharyya

Aditya Rajan

pranay -askiitians expert

aritra nandy

Devendra saurabh Bodas

siddharth dash

mridul miglani

Sukhendra Reddy Rompally B.Tech Mining Machinery Engg, ISM Dhanbad

rashid iqbal

smriti kamboj

shruti tiwari

Souradeep Majumder

surabhi palav

shruti ghoshal

Alok kumar maurya

Andy !@

LOHIT GAURAV.

Adit Umesh Shah

chua kok tong

sachin agrawal

Rohan Lagamannavar

Rishav Dev Singh

deepak sharma

nikhil yadala

ANISHA SRIVASTAVA

NITISH KUMAR

Pulkit Agarwal

aishwarya tribhuwan

jp Narain

divya garg

Gaurav Meena

Ferrari Superb

kartikeya raj

kuldeep raj123

Pranathi Mylavarapu

barnita mishra

T.MANI TEJA

Kirti Agarwal

sagar malhotra

nikhil dubey

sonika p

AKASH GOYAL AskiitiansExpert-IITD

bhargav teja

sulochana sulochana

Komal Sohal


unnati dwivedi

Shashank Reddy

Raunak Kumar

pooja gupta

SOHAN SARANGI

Shivam Bhagat

raj chauhan

sahil goyal

Kunal Sikdar

Gautam Shankar

vibhu mittal

Vinay Goyal IITB

deeksha sharma

aditya bhardwaj

Sanjeev Malik IIT BHU

Prudhvi teja

Dilip Reddy

PUNEET SAMA

Hemanth Sai

vipin yadav

Anshul Verma

Hari Krishnan

simran chabba

vijaya dhatri

harendar singh

Chellur hanish Kumar

Jenif Iftikher

user kapila

sunpreet kaur

arpit kumar pandey

sachin rawat

Saumya Acharya

Anagh Kumar

dvm srikant

mohammed uwais

Pramod J AskiitiansExpert-IIT-B

Sudip Ghosh

Sourav Mishra

riya shetty

dewansh parashar

indrayani bargaje

rachit kumar

somesh chandel

Pawan Kumar Sharma

abhishek kumar agarwal

shrey prakash

Pulkit Agarwal

Gaurav Baheti

kranthi reddy

Jaya IITK

praveen sri sripathi

harshit tiwari

Ravi Singh

Kunwar Samrat Singh

Aniket Patra

Mohit Mittal

Saksham Agrawal

koushik krishna

Gurwinder Kaur

swati madankar

Swaati Gadi

Kshitiz Dhiman

Sadia Habib

divya vikash

Aman Goel

Akshay GroverProfile Suggestions

vedika

shyam krishna

SUBRAHMANYA SOMAYAJULU ARYASOMAYAJULA

jayesh petkar

priyanka singh

priyanka lakshmi

abhishek kumar singh

SEKHAR

sunil kumar

Sahil Pradhan

NITIN SURESH

abhi singh