|  
Home About Us Discussion Board Articles AIEEE Packages FAQs Careers Contact Us  

SAGAR SINGH - IIT DELHI


 Profile Info

 My Posted Replies (askIITians Forums)

my total posted replies: my posts!5438   replies
my points : 882 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Last | 
askIITians forum post My-question-to-Vijay-luxmi 9/1/2011 4:37:17 AM
askIITians forum post Which-One-Is-Better 7/23/2011 5:42:52 AM
askIITians forum post colleges 7/23/2011 5:42:31 AM
askIITians forum post bond-length 7/23/2011 5:40:24 AM
askIITians forum post young's-double-slit-experiment 7/23/2011 5:30:35 AM
askIITians forum post rpet 7/23/2011 5:29:47 AM
askIITians forum post Asking 7/23/2011 5:29:02 AM
askIITians forum post college 7/23/2011 5:28:02 AM
askIITians forum post Top-uptu-colleges-in-india 7/23/2011 5:21:52 AM
askIITians forum post Which-college-is-better? 7/23/2011 5:17:03 AM
askIITians forum post urgent!!! 7/23/2011 5:16:42 AM
askIITians forum post numerical 7/23/2011 5:15:40 AM
askIITians forum post unpaired-electrons 7/23/2011 5:09:56 AM
askIITians forum post magnetism 7/23/2011 5:06:28 AM
askIITians forum post urgent-help 7/23/2011 5:03:05 AM
askIITians forum post doubt-in-trigno-question 7/23/2011 4:53:10 AM
askIITians forum post Help-me! 7/23/2011 2:09:51 AM
askIITians forum post solve-this! 7/23/2011 2:09:07 AM
askIITians forum post show-how! 7/23/2011 2:07:20 AM
askIITians forum post alvindey@gmailcom 7/23/2011 2:01:32 AM
askIITians forum post molality 7/23/2011 1:59:26 AM
askIITians forum post coordination-compound- 7/23/2011 1:58:23 AM
askIITians forum post physics-relate 7/23/2011 1:47:36 AM
askIITians forum post Sequence-and-Series-Doubt 7/23/2011 1:46:51 AM
askIITians forum post GATE1 7/21/2011 1:42:09 AM
askIITians forum post IIT-BOOKS 7/21/2011 1:41:29 AM
askIITians forum post rpet 7/21/2011 1:40:30 AM
askIITians forum post aieee- 7/21/2011 1:38:24 AM
askIITians forum post nitr 7/19/2011 2:37:42 AM
askIITians forum post help 7/19/2011 2:37:02 AM
askIITians forum post general-diss 7/19/2011 2:35:26 AM
askIITians forum post electric-field 7/19/2011 2:34:34 AM
askIITians forum post preview-of-topics 7/19/2011 2:33:35 AM
askIITians forum post college-enquiry 7/19/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post GASEOUS-STATE 7/19/2011 2:32:35 AM
askIITians forum post how-to-prepare-for-iit-jee-physics? 7/19/2011 2:32:05 AM
askIITians forum post Which-College? 7/17/2011 7:56:28 AM
askIITians forum post engg-streams 7/17/2011 7:20:43 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:20:16 AM
askIITians forum post Ultrasonic-interferometer 7/17/2011 7:19:24 AM
askIITians forum post stream 7/17/2011 7:17:19 AM
askIITians forum post Suvham-Dhar 7/17/2011 7:16:54 AM
askIITians forum post aieee 7/15/2011 12:39:50 AM
askIITians forum post college 7/15/2011 12:39:03 AM
askIITians forum post rpet 7/15/2011 12:36:13 AM
askIITians forum post msc-or-barch 7/15/2011 12:33:13 AM
askIITians forum post iit 7/15/2011 12:32:34 AM
askIITians forum post help-me-with-the-choices-HBTI-Kanpur-(plastic),-NIT-Agartala-(core-branches-like-EE,ME,-EC-etc),-NIT-Silchar-(core-branches),-NIT-rourkela-MSc-maths,-DCE-engg-physics 7/15/2011 12:31:55 AM
askIITians forum post CARBOXYLIC-ACIDS 7/15/2011 12:31:53 AM
askIITians forum post BITSAT-2011--help-required 7/15/2011 12:17:10 AM
askIITians forum post BITSAT-2011-please-help!!! 7/15/2011 12:16:03 AM
askIITians forum post GINT 7/15/2011 12:15:22 AM
askIITians forum post PLEASE-HELP-IN-THIS-QUESTION-OF-MOLE-CONCEPT-AND- 7/14/2011 12:40:29 PM
askIITians forum post aieee-barch-rank 7/14/2011 12:38:54 PM
askIITians forum post Sum-on-Binomial-Co-effiicients 7/14/2011 12:38:34 PM
askIITians forum post plz-solve 7/14/2011 12:27:17 PM
askIITians forum post Maximum-Replies 7/14/2011 12:26:44 PM
askIITians forum post constaint-equation 7/14/2011 12:25:45 PM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 12:24:08 PM
askIITians forum post complex-numbers 7/14/2011 12:23:29 PM
askIITians forum post confused-about-colleges 7/14/2011 12:20:08 PM
askIITians forum post Find-the-mistake-plzzzz 7/14/2011 2:33:13 AM
askIITians forum post it-bhu-ceramic-engg 7/14/2011 2:31:29 AM
askIITians forum post confused 7/14/2011 2:30:48 AM
askIITians forum post GINT 7/14/2011 2:30:10 AM
askIITians forum post choosing-between-two 7/14/2011 2:21:05 AM
askIITians forum post placement-of-nit-surathkal-mechanical-and-cse- 7/14/2011 2:20:11 AM
askIITians forum post Bangalore-Engg-colleges 7/14/2011 2:19:34 AM
askIITians forum post Good-Arch-Colleges 7/14/2011 2:18:08 AM
askIITians forum post graphs 7/14/2011 2:15:33 AM
askIITians forum post urgent 7/14/2011 2:14:45 AM
askIITians forum post max-replies-are-needed-plz-help 7/14/2011 2:14:17 AM
askIITians forum post Vectors 7/14/2011 2:13:37 AM
askIITians forum post why 7/13/2011 12:34:53 PM
askIITians forum post circular-motion 7/13/2011 12:33:53 PM
askIITians forum post nit-or-iiit 7/13/2011 12:32:28 PM
askIITians forum post advice-regarding-surrendering-of-seats-in-AIEEE 7/13/2011 12:31:33 PM
askIITians forum post Maths 7/13/2011 12:29:55 PM
askIITians forum post admission-in-B-TECH- 7/13/2011 12:29:13 PM
askIITians forum post bits-or-thapar 7/13/2011 12:27:52 PM
askIITians forum post choosing-between-two 7/13/2011 12:27:03 PM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhubaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:41 AM
askIITians forum post advice-regarding-IIT-Bhibaneshwar-mechanical 7/13/2011 8:21:06 AM
askIITians forum post mnit-with-lowest-possible-branch-or-IIITM,Gwalior 7/13/2011 8:20:26 AM
askIITians forum post Kinetics 7/13/2011 8:11:18 AM
askIITians forum post placement 7/13/2011 8:09:04 AM
askIITians forum post 1-D-motion-[relative] 7/13/2011 8:07:43 AM
askIITians forum post WHICH-IS-BETTER-PEC-OR-MANIT?? 7/13/2011 8:04:20 AM
askIITians forum post Which-college--Stream-is-Better 7/13/2011 8:03:08 AM
askIITians forum post i-need-a-suggestion-very-quikly 7/13/2011 8:02:43 AM
askIITians forum post Admission-query 7/13/2011 8:01:50 AM
askIITians forum post which-can-I-prefer 7/13/2011 8:01:16 AM
askIITians forum post college 7/13/2011 8:00:58 AM
askIITians forum post marks-required-for-getting-rank-in-top-500-in-jee2012 7/13/2011 8:00:30 AM
askIITians forum post preparation-for-cat 7/13/2011 8:00:04 AM
askIITians forum post criteria 7/13/2011 7:59:29 AM
askIITians forum post which-college-is-better? 7/13/2011 7:57:29 AM
askIITians forum post HOW-IS-ECE-BRANCH-OF-NIT-DURGAPUR 7/13/2011 7:54:43 AM
askIITians forum post helpppppppppppppppppppppppppp 7/13/2011 7:53:29 AM
askIITians forum post molarity-ans-molality 7/13/2011 7:39:47 AM
Username [EmailID]  Password: 


My Friend List

Gaytri Mehta

kartikeya raj

bharat chandra

Sanya Tiwari

ankit sharma

Shivam Bhagat

PIYUSH SINGH

Prudhvi teja

PRAVEENA GUPTA

piyush N

aishwarya tribhuwan

Arjun Sharma

nikhil yadala

sonika p

Saurabh Max

Bhuvandeepak Chada

saumya shivhare

aritra nandy

yash maheshwari

harshit tiwari

jp Narain

Sanika Phatak

Rahul Varma

Gurwinder Kaur

vikas askiitian expert

Swaati Gadi

Vaishal Shah

AYUSH KHANDELWAL

VINAY PATEL

Gurwinder Kaur

Kunal Singh

XYZ Person

bharat chandra

Gaurav Meena

sanugula durgaprasad

richa aggarwal

i iit

AMIT KESHARWANI

Aiswarya Ram Gupta

Ritika Kapoor

kartikeya raj

PRIYANKA TATA ASKIITIAN

sachin singh

sai nani

PATNALA KARTHIK

Ferrari Superb

Amit Agarwal

NITISH KUMAR

Devendra saurabh Bodas

Ashray Jain

vijaya dhatri

shreyas ramoji

Vijay Luxmi Askiitiansexpert

R.G. LOKKESH

Anshul Verma

AKASH GOYAL AskiitiansExpert-IITD

keshav kansal

dvm srikant

pooja gupta

Shivam Sharma

prayag tirtha nath choudhury

Andy !@

Komal Sohal

kuldeep raj123

pranshu aggarwal

aditya bhardwaj

Neeraj Sharma

tejas ramkumar

manni stubtza

Anupama Sharma

Mridul Pareek

baba garg

SHAINA VERMA

devyani extrm

AMRIT KUMAR

AMIT KUMAR JAISWAL

swati madankar

shravan prashant kamat

rachit kumar

ankit sharma

sunil kumar

shravan prashant kamat

rashid iqbal

dewansh parashar

vishwajit pureti

gaurav panchal

Akshay Grover

Abdul Qadeer

Kailash Kumar

Aakash Hemant Jha

sahil goyal

vivek kumar sah

siddharth dash

ujjwal dubey

Pratyush Gupta

aayushi dave

Umesh Jakhar

Jenif Iftikher

Mir Noaman Ali IIT-Roorkee

priyanshu kumar

arpit kumar pandey

Komal Rafiq

shruti tiwari

AVINASH KUMAR

user kapila

smriti kamboj

amit rai

Ravi Singh

Anindya Biswas

Burhan Tayyab

Nikhilesh Reddy

somesh chandel

Rohit Singh

Kshitiz Dhiman

HITANSHU DALAL

koushik krishna

nikhil dubey

Tasha Gautam

Saksham Agrawal

LOHIT GAURAV.

shruti tiwari

swati madankar

kanika mishra

Yazdan Ahmad Qadri

deepak kumar

SOHAN SARANGI

sagar malhotra

T.MANI TEJA

Sarita Sarkar

vishnu priya

sourabh singh

Saumya Acharya

ankita bhatia

NEERAJ PATHAK IIT-BHU

saurabh khan

Shubham Patil

sachin agrawal

shruti ghoshal

Pramod J AskiitiansExpert-IIT-B

nitin singh

shraddha dogra

riya shetty

Harish R

Pranathi Mylavarapu

Anagh Kumar

abtriv triv

divya garg

Rishav Dev Singh

Sanjeev Malik IIT BHU

Aman Goel

Hemanth Sai

Arshiya Dhir

kanika kaul

kranthi reddy

Himanshu Dogra

swapnil jain

mohammed uwais

gurpreet singh

shashank mudgal

vishnu suresh babu

Sourav Mishra

pranay -askiitians expert

ankit sharma

abhishek kumar agarwal

devyani extrm

Geoffrey Richards

sangram patra

Ronak Jain

vijai ar

Pawan Kumar Sharma

vibhu mittal

Roshan Mohanty

upasana ghosh

Kirti Agarwal

bhavishya garg

simran chabba

Sadia Habib

Kunwar Samrat Singh

hsn kmr

Jaspreet Singh Sandhu

Nishigandha Sharma

aditya malik

divya vikash

shoyeb momin

Esh`eaxl Ivyque

praveen sri sripathi

iit jee

Vinay Goyal IITB

Godfrey Classic Prince IIT-Madras Askiitians-Expert

Alok kumar maurya

PUNEET SAMA

Siddharth Lakhera

vipin yadav

vikas kumar yadav

unnati dwivedi

barbara radcliffe

govind rathi

harshit tiwari

Gautam Shankar

sulochana sulochana

raj chauhan

DIVYA KHARE

RITESH SAXENA

pinki Sharma

nishant kumar singh

KARAN ACHARYA

abhishek nandi

Aparna Tiwari

sourav chanda

Aniket Patra

Sukhendra Reddy Rompally B.Tech Mining Machinery Engg, ISM Dhanbad

Tej Ray

Poonguzhali Vijayakumar


Mukesh Paswan

bhargav teja

deepak sharma

Ashwin Sinha

nitish kumar

A S

harendar singh

Pulkit Agarwal

John KG

Hari Krishnan

Devasish Bindani

prathmesh pawar

Ajay Kumar

Mohit Mittal

Mayank Meena

shivendra lohit toleti

abhishek shoor

RITIKA RAMAN

AMRIT KUMAR

vijesh jayan

sakshi singh

arunesh goswami

Hasan Ali

durgesh punj

Nimon B

anshu dhamiwal

kartik mishra

shubham shukla

kartikeya raj

ANISHA SRIVASTAVA

deepak sharma

Vaibhav Jindal (Meet the Champ)

anurag tyagi

BADI NADIM

Karthik Eyan

Adit Umesh Shah

Chellur hanish Kumar

Banjit Das

Aravind P

TALUTA BIOLA ADEBAYO

deeksha sharma

Ashmita Bhattacharyya

Nirabhra Agrawal

NITISH KUMAR

bhupesh yadav

Raunak Kumar

Aditya Rajan

Shashank Reddy

surabhi palav

Andy !@

RAJ RANJAN SINGH

sachin rawat

jadhav rajeshri

Jaya IITK

chua kok tong

sunpreet kaur

mansi gupta

akash pandita

Sudip Ghosh

manasareddy achammagari

Rohan Lagamannavar


omkar deepak borkar

bharat chandra

sn sharma

Yogita Nain

tashu bahl

Mujahid Ahmed

KOMAL SINGH

great king

Gaurav Baheti

barnita mishra

Pulkit Agarwal

Arjun Sharma

Souradeep Majumder

JibanJyoti Das

indrayani bargaje

maloth thirupathi

mounisha yadav

rahul kumar

Sudheesh Singanamalla

Gaurav Kumar

mridul miglani

Kunal Sikdar

shiwani sharma

Ajay Kumar

Jaskamal kainth

Aaliya Singh

Dilip Reddy

Abhinav Bhardwaj

shrey prakash

arnab padhi

nikhil dubey

Priya Gorakshnath AnandkarProfile Suggestions

atish bhatia

abhishek jain

Anubha Maneshwar

pranay

chitransh surheley

awais mushtaq

easwar ganesh

subhash kumar

ritu khatri

shrinkhla sexy

SAGAR GANDHI

riaz ali